pryd yw'r amser gorau i yfed sudd goji NFC?Sawl gwaith mae pobl yn yfed sudd goji NFC yr wythnos?

Gellir yfed sudd goji NFC ar unrhyw adeg yn unol â dewisiadau ac anghenion personol.Dyma rai awgrymiadau cyffredin:

1. Ymprydio yn y bore: gall ddarparu maeth ac egni ar gyfer y dydd, ac ychwanegu at ddŵr a maetholion y corff trwy yfed sudd goji NFC.

2. Cyn ac ar ôl ymarfer corff: gall ddarparu ynni ac ailgyflenwi dŵr i helpu i wella perfformiad athletaidd ac adferiad.

3. Amser te: gellir ei ddefnyddio fel dewis o de prynhawn, gan ddarparu maetholion a thonics i helpu i adnewyddu ac ymlacio.

4. Cyn mynd i'r gwely: gellir ei yfed cyn mynd i'r gwely i helpu i ymlacio'r corff a'r meddwl, a hyrwyddo ansawdd cwsg.

Gellir pennu'r amser mwyaf addas yn unol ag anghenion ac arferion yr unigolyn, ac nid oes terfyn llym.

Gellir pennu'r amlder yn ôl sefyllfa ac anghenion yr unigolyn.Fel arfer argymhellir yfed yn gymedrol, naill ai unwaith y dydd neu ddwy neu dair gwaith yr wythnos.

Os oes gennych anghenion iechyd arbennig neu os ydych yn cymryd meddyginiaethau eraill, ymgynghorwch â'ch meddyg neu fferyllydd am gyngor.


Amser postio: Tachwedd-10-2023